Dipnotlar


[1] Romalılar 11:36, I.Korintliler 10:31

[2] Mezmur 73:24-28, Yuhanna 17:21-23

[3] Romalılar 1:19-20, Mezmur 19:1-3, Elçilerin İşleri 17:28

[4] I.Korintliler 2:9-10, II.Timoteyus 3:15-17, İşaya 59:21

[5] II.Timoteyus 3:16, II.Petrus 1:19-21

[6] Efesliler 2:20, Vahiy 22:18-19, İşaya 8:20, Luka 16:29, 31, Galatyalılar. 1:8-9, II.Timoteyus 3:15-16

[7] Hoşeya 8:12, I.Korintliler 2:6-7, 13, Mezmur 119:18, 129

[8] Mezmur 12:6; 119:140

[9] Elçilerin İşleri 10:43; 26:22

[10] Romalılar 3:19, 27

[11] Elçilerin İşleri 18:28, İbraniler 4:12, Yakup 1:18, Mezmur 19:7-9, Romalılar 15:4, Elçilerin İşleri 20:32

[12] Yuhanna 16:13-14, I.Yuhanna 2:20, 27, Yuhanna 20:31

[13] II.Timoteyus 1:13

[14] İbraniler 11:6

[15] I.Yuhanna 5:17

[16] Elçilerin İşleri 15:14-15,18

[17] Elçilerin İşleri 4:27-28

[18] Çıkış 3:14, Eyüp 11:7-9

[19] Elçilerin İşleri 7:2

[20] I.Timoteyus 6:15

[21] Matta 5:48

[22] Tekvin 17:1

[23] Mezmur 90:2

[24] Malaki 3:6, Yakup 1:17

[25] I.Krallar 8:27

[26] Mezmur 139:1-13

[27] Vahiy 4:28

[28] İbraniler 4:13, Mezmur 147:5

[29] Romalılar 16:27

[30] İşaya 6:3, Vahiy 15:4

[31] Tesniye 32:4

[32] Çıkış 34:6

[33] Yuhanna 4:24

[34] Tesniye 6:4, I.Korintliler 8:4, 6, Yeremya 10:10

[35] I.Yuhanna 5:7, Matta 3:16-17, 28:19, II.Korintliler 13:14, Yuhanna 10:30

[36] İbraniler 1:5-6,8

[37] Yuhanna 1:14,18

[38] Yuhanna 15:26, Galatyalılar. 4:6

[39] İşaya 6:3,5,8, Yuhanna 12:41, Elçilerin İşleri 28:25, I.Yuhanna 5:20, Elçilerin İşleri 5:3-4

[40] Yuhanna 1:1, İşaya 9:6, Yuhanna 2:24-25, I.Korintliler 2:10-11

[41] Koloseliler 1:16, Tekvin 1:2

[42] Matta 28:19, II.Korintliler 8:14

[43] Efesliler 1:4, 11, Romalılar 9:22-23, Mezmur 33:11

[44] Efesliler 1:11, Romalılar 11:33, 9:14-15, 18

[45] I.Timoteyus 5:21

[46] Efesliler 1:4-6, II.Selanikliler 2:13-14

[47] Romalılar 9:17-18, 21-22, Matta 11:25-26, II.Timoteyus2:20;Yahuda 4, I.Petrus 2:8

[48] Efesliler 1:11

[49] (Tekvin 1) İbraniler 11:3, Süleymanın Meselleri 16:4

[50] Koloseliler 1:16

[51] Matta 22:30

[52] Matta 25:31

[53] II.Samuel 14:17, Matta 24:36

[54] II.Selanikliler 1:7

[55] Mezmur 104:4

[56] Mezmur 103:20-21

[57] II.Petrus 2:4

[58] Tekvin 1:27

[59] Tekvin 2:7

[60] Tekvin 2:22

[61] Tekvin 2:7, Eyüp 35:11, Vaiz 12:7, Matta 10:28, Luka 23:43

[62] Koloseliler 3:10

[63] Efesliler 4:24

[64] Tekvin 1:27

[65] Romalılar 2:14-15

[66] Vaiz 7:29

[67] Tekvin 1:28

[68] Tekvin 3:6, Vaiz 7:29

[69] Matta 10:29-31, Tekvin 45:7

[70] Romalılar 11:36, İşaya 63:14

[71] Mezmur 145:17

[72] Mezmur 104:24, İşaya 28:29

[73] İbraniler 1:3

[74] Mezmur 103:19

[75] Yahuda 6, II.Petrus 2:4, İbraniler 2:16, Yuhanna 8:44

[76] Eyüp 1:12, Matta 8:31

[77] I.Timoteyus 5:21, Markos 8:38, İbraniler 12:22

[78] II.Krallar 19:35, İbraniler 1:14

[79] Mezmur 104:4

[80] Tekvin 2:8, 15-16

[81] Tekvin 1:28

[82] Tekvin 2:18

[83] Tekvin 1:26-29, 3:8

[84] Tekvin 2:3

[85] Galatyalılar 3:12, Romalılar 10:5

[86] Tekvin 2:9

[87] Tekvin 2:17

[88] Tekvin 3:6-8, 13, Vaiz 7:29, II.Korintliler 11:3

[89] Elçilerin İşleri 17:26

[90] Tekvin 2:16-17, Romalılar 5:12-20, I.Korintliler 15:21-22

[91] Romalılar 5:12, Romalılar 3:23

[92] I.Yuhanna 3:4, Galatyalılar. 3:10, 12

[93] Romalılar 5:12, 19

[94] Romalılar 3:10-19, Efesliler 2:1-3, Romalılar 5:6, 8:7-8, Tekvin 6:5

[95] Yakup 1:14-15, Matta 15:19

[96] Mezmur 51:5, Eyüp 14:4, 15:14, Yuhanna 3:6

[97] Tekvin 3:8, 10, 24

[98] Efesliler 2:2-3

[99] II.Timoteyus 2:26

[100] Tekvin 2:17, Yeremyanın Mersiyeleri 3:39, Romalılar 6:23, Matta 25:41, 46, Yahuda 7

[101] Efesliler 4:18

[102] Romalılar 1:28

[103] II.Selanikliler 2:11

[104] Romalılar 2:5

[105] İşaya 33:14, Tekvin 4:13, Matta 27:4

[106] Romalılar 1:26

[107] Tekvin 3:17

[108] Romalılar 6:21, 23

[109] Tesniye 28:15-18

[110] II.Selanikliler 1:9, Markos 9:43-44, 46, 48, Luka 16:24

[111] Galatyalılar. 3:10, 12

[112] I.Selanikliler 5:9

[113] Titus 3:4-7, Galatyalılar 3:21, Romalılar 3:20, II.Korintliler 3:7-9

[114] Galatyalılar 3:16, Romalılar 5:15-21, İşaya 53:10-11

[115] Tekvin 3:15, İşaya 42:6, Yuhanna 6:27

[116] I.Yuhanna 5:11-12

[117] Yuhanna 3:16; 1:12

[118] II.Korintliler 5:14-15

[119] Yakup 2:18,22

[120] Efesliler 2:18

[121] Galatyalılar 5:22-23

[122] II.Korintliler 4:13

[123] Süleymanın Meselleri 1:23

[124] Hezekiel 36:27

[[125]] ortaya konmak: ingilizcede “administer” (Tanrı’nın bir işi uygulaması, yönetmesi)

[126] II.Korintliler 3:6-7,21-22

[[127]] ortaya konmak: ingilizcede “administer” (Tanrı’nın bir işi uygulaması, yönetmesi)

[128] Romalılar 15:8

[129] Elçilerin İşleri 3:20,24

[130] İbraniler 10:1

[131] Romalılar 4:11

[132] I.Korintliler 5:7

[133] Galatyalılar 3:7-9, 14

[134] İbraniler 8; 9; 10; 11; 13

[[135]] ortaya konmak: ingilizcede “administer” (Tanrı’nın bir işi uygulaması, yönetmesi)

[136] Markos 16:15

[137] Matta 28:19-20

[138] I.Korintliler 11:23-25

[139] II.Korintliler 3:6-9, İbraniler 8:6, 10-11, Matta 28:19

[140] I.Timoteyus 2:5

[141] Yuhanna 1:1, 14; 10:30; Filipililer 2:6

[142] Galatyalılar 4:4

[143] Luka 1:35, Romalılar 9:5, Koloseliler 2:9, İbraniler 7:24-25

[144] Yuhanna 1:14, Matta 26.38

[145] Luka 1:27, 31, 35, 42, Galatyalılar 4:4

[146] İbraniler 4:15; 7:26

[147] Elçilerin İşleri 2:24-25, Romalılar 1:4; 4:25, İbraniler 9:14

[148] Elçilerin İşleri 20:28, İbraniler 9:14; 7:25-28

[149] Romalılar 3:24-26

[150] Efesliler 1:6, Matta 3:17

[151] Titus 2:13-14

[152] Galatyalılar 4:6

[153] Luka 1:68-69, 71, 74

[154] İbraniler 5:8-9; 9:11-15

[155] İbraniler 2:16

[156] Galatyalılar 4:4

[157] İbraniler 2:14; 7:24-25

[158] İbraniler 4:15

[159] Galatyalılar 4:5

[160] İbraniler 4:16

[161] Matta 1:21, 23; 3:17, İbraniler 9:14

[162] I.Petrus 2:6

[163] Matta 1:21

[164]Yuhanna 3:34, Mezmur 45:7

[165] Elçilerin İşleri 3:21-22, Luka 4:18, 21

[166] İbraniler 5:5-7; 4:14-15

[167] Mezmur 2:6, Matta 21:5, İşaya 9:6-7, Filipililer 2:8-11

[168] Yuhanna 6:27, Matta 28:18-20

[169] Elçilerin İşleri 20:23, Efesliler 4:11-13, Yuhanna 20:31

[170] Yuhanna 15:15

[171] I.Petrus 1:10-12

[172] İbraniler 1:1-2

[173] Yuhanna 1:18

[174] İbraniler 2:17

[175] İbraniler 9:14, 28

[176] İbraniler 7:25

[177] Elçilerin İşleri 15:14-16, İşaya 55:4-5, Tekvin 49:10, Mezmur 110:3

[178] Efesliler 4:11-12, I.Korintliler 12:28

[179] İşaya 33:22

[180] Matta 18:17-18, I.Korintliler 5:4-5

[181] Elçilerin İşleri 5:31

[182] Vahiy 22:12; 2:10

[183] Vahiy 3:19

[184] İşaya 63:9

[185] I.Korintliler 15:25, Mezmur 110:1-2

[186] Romalılar 14:10-11

[187] Romalılar 8:28

[188] II.Selanikliler 1:8-9, Mezmur 2:8-9

[189] Fililipilier 2:6-8, Luka 1:31, II.Korintliler 8:9, Elçilerin İşleri 2:24

[190] Yuhanna 1:14, 18, Galatyalılar 4:4, Luka 2:7

[191] Matta 5:17, Romalılar 5:19

[192] Galatyalılar 4:4

[193] Mezmur 22:6, İbraniler 12:2-3

[194] Matta 4:1-12, Luka 4:13

[195] İbraniler 2:17-18; 4:15, İşaya 52:13-14

[196] Matta 27:4

[197] Matta 26:56

[198] İşaya. 53:2-3

[199] Matta 27:26-50, Yuhanna 29:34

[200] Luka 22:44, Matta 27:46

[201] İşaya 53:10

[202] Filipililer 2:8, İbraniler 12:2, Galatyalılar 3:13

[203] I.Korintliler 15:3-4

[204] Mezmur 16:10, Elçilerin İşleri 2:24-27, 31, Romalılar 6:9, Matta 12:40

[205] I.Korintliler 15:4

[206] Markos 16:19

[207] Efesliler 1:20

[208] Elçilerin İşleri 1:11; 17:31

[209] Elçilerin İşleri 2:24, 27

[210] Luka 24:39

[211] Romalılar 6:9, Vahiy 1:18

[212] Yuhanna 10:18

[213] Romalılar 1:4

[214] Romalılar 8:34

[215] İbraniler 2:14

[216] Romalılar 14:9

[217] I.Korintliler 15:21-22

[218] Efesliler 1:20-23, Koloseliler 1:18

[219] Romalılar 4:25

[220] Efesliler 2:1, 5-6

[221] I.Korintliler 15:25-27

[222] I.Korintliler 15:20

[223] Elçilerin İşleri 1:2-3

[224] Matta 28:19-20

[225] İbraniler 6:20

[226] Efesliler 4:8

[227] Elçilerin İşleri 1:9-1, Efesliler 4:10, Mezmur 68:18

[228] Koloseliler 3:1-2

[229] Elçilerin İşleri 3:21

[230] Yuhanna 14:3

[231] Elçilerin İşleri 2:28, Mezmur 16:11

[232] Yuhanna 17:5

[233] Efesliler 1:22, I.Petrus 3:22

[234] Filipililer 2:9

[235] Efesliler 4:10-12, Mezmur 110:1

[236] Romalılar 8:34

[237] İbraniler 9:12, 24,

[238] İbraniler 1:3

[239] Yuhanna 3:16; 17:9, 20, 24

[240] Romalılar 8:33-34

[241] Romalılar 5:1-2, I.Yuhanna 2:1-2

[242] İbraniler 4:16

[243] Efesliler 1:6

[244] I.Petrus 2:5

[245] Elçilerin İşleri 3:14:15

[246] Matta 24:30

[247] Luka 9:26, Matta 25:31

[248] I.Selanikliler 4:16

[249] Elçilerin İşleri 17:31

[250] II.Korintliler 1:20

[251] İbraniler 9:12

[252] Yuhanna 1:1-12

[253] Titus 3:5-6

[254] Efesliler 1:13-14, Yuhanna 6:37, 39; 10:15-16

[255] Efesliler 2:8, II.Korintliler 4:13

[256] Romalılar 10:14

[257] II.Selanikliler 1:8-9, Efesliler 2:12, Yuhanna 1:10-12

[258] I.Korintliler 1:20-24

[259] Yuhanna 4:22 FRomalılar 9:31-32, Filipililer 3:4-9

[260] Yuhanna 8:24, Markos 16:16

[261] Efesliler 5:23

[262] Elçilerin İşleri 4:12

[263] Yuhanna 12:38-40, Romalılar 9:6, Matta 22:14; 7:21, Romalılar 11:7

[264] I.Korintliler 1:2; 12:13, Romalılar 15:9-12, Vahiy 7:9, Mezmur 2:8; 22:27-31, Matta 28:19-20, İşaya 59:21

[265] I.Korintliler 7:14, Elçilerin İşleri 2:39, Romalılar 11:16, Tekvin 17:7

[266] İşaya 9:5-6, I.Timoteyus 4:10

[267] Mezmur 115:1-2, 9, İşaya 31:4-5, 8-9, Zekeriya 12:2-4, 8-9

[268] Elçilerin İşleri 2:39, 42

[269] Mezmur 147:19-20, Romalılar 9:4, Efesliler 4:11-12, Markos 16:15-16

[270] Yuhanna 6:37

[271] Efesliler 1:10, 22-23

[272] Yuhanna 17:21, Efesliler 2:5-6, Yuhanna 17:24

[273] Seçilmişlerin Mesih ile sahip oldukları birleşmişlik

[274] Efesliler 1:22; 2:6-7

[275] I.Korintliler 6:17, Yuhanna 10:28, Efesliler 5:23, 30

[276] I.Petrus 5:10, I.Korintliler 1:9

[277] Yuhanna 5:25,Efesliler 1:18-20, II.Timoteyus 1:8-9

[278] Titus 3:4-5, Efesliler 2:4-5, 7-9, Romalılar 9:11

[279] II.Korintl,iler 5:20; 6:1-2, Yuhanna 6:44, II.Selanikliler 2:13-14

[280] Elçilerin İşleri 26:18, I.Korintliler 2:10, 12

[281] Hezekiel 11:19; 36:26-27, Yuhanna 6:45

[282] Efesliler 2:5, Filipililer 2:13, Tesniye 30:6

[283] Elçilerin İşleri 13:48

[284] Matta 22:14

[285] Matta 7:22; 13:20-21, İbraniler 6:4-6

[286] Yuhanna 12:28-30, Elçilerin İşleri 28:25-27, Yuhanna 6:64-65, Mezmur 81:1-12

[287] Romalılar 8:30

[288] Efesliler 1:5

[289] I.Korintliler 1:30

[290] Romalılar 3:22, 24-25; 4:5

[291] II.Korintliler 5:19, 21, Romalılar 3:22, 24-25, 27-28

[292] Titus 3:5, 7, Efesliler 1:7

[293] Romalılar 5:17, 19; 4:6-8

[294] Elçilerin İşleri 10:43, Galatyalılar 2:16, Filipililer 3:9

[295] Romalılar 5:8-10, 19

[296] I.Timoteyus 2:5-6, İbraniler 10:10, Matta 20:28, Daniel 9:24, 26, İşaya 53:4-6, İbraniler 7:22, Romalılar 8:32, I.Petrus 1:18-19

[297] II.Korintliler 5:21

[298] Romalılar 3:24-25

[299] Efesliler 2:8

[300] Efesliler 1:17

[301] İbraniler 10:39

[302] II.Korintliler 4:13, Efesliler 1:17

[303] Romalılar 10:14-17

[304] Elçilerin İşleri 2:37; 16:30, Yuhanna 16:8-9, Romalılar 6:6, Efesliler 2:1, Elçilerin İşleri 4:12

[305] Efesliler 1:13

[306] Yuhanna 1:12, Elçilerin İşleri 16:31; 10:43

[307] Filipililer 3:9, Elçilerin İşleri 15:11

[308] Galatyalılar 3:1, Romalılar 3:28

[309] Romalılar 4:5; 10:10

[310] Yuhanna 1:12, Filipililer 3:9, Galatyalılar 1:16

[311] I.Yuhanna 3:1,

[312] Efesliler 1:5, Galatyalılar 4:4-5

[313] Yuhanna 1:12

[314] II.Korintliler 6:18, Vahiy 3:12

[315] Galatyalılar 4:6

[316] Mezmur 103:13, Süleymanın Meselleri 14:26, Matta 6:32

[317] İbraniler 6:12, Romalılar 8:17

[318] Efesliler 1:4, I.Korintliler 6:1, II.Selanikliler 2:13

[319] Romalılar 6:4-6

[320] Efesliler 4:23-24

[321] Elçilerin İşleri 11:18, I.Yuhanna 3:9

[322] Yahuda 20, İbraniler 6:11-12, Efesliler 3:16-19, Koloseliler 1:10-11

[323] Romalılar 6:4, 6, 14, Galatyalılar 5:24

[324] II.Timoteyus 2:25

[325] Zekeriya 12:10

[326] Elçilerin İşleri 1:18, 20-21

[327] Hezekiel 18:28, 30, 32, Luka 15:17-18, Hoşeya 2:6-7

[328] Hezekiel 36:31, İşaya 30:22

[329] Yoel 2:12-13

[330] Yeremya 31:18-19

[331] II.Korintliler 7:11

[332] Elçilerin İşleri 26:18, Hezekiel 14:6, I.Krallar 8:47-48

[333] Mezmur 119:6, 59, 128, Luka 1:6, II.Krallar 23:25

[334] I.Korintliler 6:11; 1:30

[335] Romalılar 4:6, 8

[336] Hezekiel 36:27

[337] Romalılar 2:24-25

[338] Romalılar 6:6, 14

[339] Romalılar 8:33-34

[340] I.Yuhanna 2:12-14, İbraniler 5:12-14

[341] I.Yuhanna 1:8-10

[342] II.Korintliler 7:1, Filipililer 3:12-14,

[343] Romalılar 7:18, 25, Markos 66-72, Galatyalılar 2:1-12

[344] İbraniler 12:1

[345] İşaya 64:6, Çıkış 28:38

[346] Yeremya 31:13

[347] II.Timoteyus 2:19, İbraniler 13:20-21, II.Samuel 23:5

[348] I.Korintliler 1:8-9

[349] İbraniler 7:25, Luka 22:32

[350] I.Yuhanna 3:9; 2:27

[351] Yeremya 32:40, Yuhanna 10:28

[352] I.Petrus 1:5

[353] I.Yuhanna 2:3

[354] I.Korintliler 2:12, I.Yuhanna 3:14, 18-19, 21, 24; 4:13, 16, İbraniler 6:11-12

[355] Romalılar 8:16

[356] I.Yuhanna 5:13

[357] Efesliler 1:13

[358] İşaya 50:10, Mezmur 88:1-3, 6-7, 9-10, 13-15

[359] Mezmur 77:1-12; 51:8, 12; 31:22; 22:1

[360] I.Yuhanna 3:9, Eyüp 13:15, Mezmur 73:15, 23, İşaya 54:7-10

[361] II.Korintliler 3:18

[362] Luka 23:43

[363] I.Selanikliler 4:17

[364] Efesliler 2:5-6

[365] Romalılar 5:5,

[366] Romalılar 5:1-2; 14:17

[367] Tekvin 4:13, Matta 27:4, İbraniler 10:27, Romalılar 2:9, Markos 9:44

[368] Romalılar 6:23

[369] İbraniler 9:27

[370] Romalılar 5:12

[371] I.Korintliler 15:26, 55-57, İbraniler 2:15

[372] İşaya 57:1-2, II.Krallar 22:20

[373] Vahiy 14:13, Efesliler 5:27

[374] Luka 23:43, Filipililer 1:13

[375] İbraniler 12:32

[376] II.Korintliler 5:1, 6, 8, Filipililer 1:23, Elçilerin İşleri 3:21, Efesliler 4:10

[377] I.Yuhanna 3:2, I.Korintliler 13:12

[378] Romalılar 8:23, Mezmur 16:9

[379] I.Selanikliler 4:14

[380] Eyüp 19:26-27

[381] İşaya 57:2

[382] Luka 16:23-24, Elçilerin İşleri 1:25, Yahuda 6-7

[383] Elçilerin İşleri 24:15

[384] I.Korintliler 15:51-53, I.Selanikliler 4:15-17, Yuhanna 5:28-29

[385] I.Korintliler 15:21-23, 42-44, Filipililer 3:21

[386] Yuhanna 5:27-29, Matta 25:33

[387] II.Petrus 2:4, 6-7, 14-15, Matta 25:46

[388] Matta 24:36, 42, 44

[389] Matta 25:33

[390] Romalılar 2:15-16

[391] Matta 25:41-43

[392] Luka 16:26, II.Selanikliler 1:8-9

[393] I.Selanikliler 4:17

[394] Matta 25:33; 10:32

[395] I.Korintliler 6:2-3

[396] Matta 25:34, 46

[397] Efesliler 5:27, Vahiy 14:13

[398] Mezmur 16:11

[399] İbraniler 12:22-23

[400] I.Yuhanna 3:2, I.Korintliler 13:12, I.Selanikliler 1:17-18

[401] Romalılar 12:1-2, Mika 6:8, I.Samuel 15:22

[402] Tekvin 1:26-27, Romalılar 2:14-15, Romalılar 10:5, Tekvin 2:17

[403] Luka 1:75, Elçilerin İşleri 24:16

[404] Tesniye 5:1-3, 31, 33, Luka 10:26-27, I.Selanikliler 5:23

[405] Romalılar 10:5, Galatyalılar 3:10, 12

[406] Romalılar 8:3, Galatyalılar 2:16

[407] I.Timoteyus 1:8

[408] Levililer 11:44-45; 20:7-8, Romalılar 8:12

[409] Mika 11.8

[410] Mezmur 19:1-12, Romalılar 3:20; 7:7

[411] Romalılar 3:9, 23

[412] Galatyalılar 3:21-22

[413] Romalılar 10:4

[414] I.Timoteyus 1:9-10

[415] Galatyalılar 3:24

[416] Romalılar 1:20; 2:15

[417] Galatyalılar 3:10

[418] Romalılar 3:20

[419] Galatyalılar 5:23

[420] Romalılar 6:14; 7:4, 6, Galatyalılar 4:4-5

[421] Romalılar 7:24-25, Galatyalılar 3:13-14, Romalılar 8:3-4

[422] Luka 1:68-69, 74-75, Koloseliler 1:12-14

[423] Romalılar 7:22; 12:2, Titus 2:11-14

[424] Tesniye 10:4, Çıkış 34:1-4

[425] Matta 22:37-40

[426] Mezmur 19:7, Yakup 2:10, Matta 5:21-22

[427] Romalılar 7:14, Tesniye 6:5, Matta 22:37-39; 5:21-22, 28-28, 33-34, 37-39, 43-44

[428] Koloseliler 3:15, Amos 8:5, Süleymanın Meselleri 1:19, I.Timoteyus 6:10

[429] İşaya 58:13, Tesniye 6:13, Matta 4:9-10; 15:4-6

[430] Matta 21-25, Efesliler 4:28

[431] Çıkış 20:12, Süleymanın Meselleri 30:17

[432] Yeremya 18:7-8, Çıkış 20:7, Mezmur 15:1, 4-5; 24:4-5

[433] Eyüp 13:7-8, Romalılar 3:8, Eyüp 36:21, İbraniler 11:25

[434] Tesniye 4:8-9

[435] Matta 12:7

[436] Matta 5:21, 22, 27-28; 15:4-6, Galatyalılar 5:26, Koloseliler 3:21

[437] Çıkış 20:10, Levililer 19:17, Tekvin 18:19, Yeşu 14:15, Tesniye 6:6-7

[438] II.Korintliler 1:24

[439] İşaya 44:6

[440] Çıkış 20:2

[441] İşaya 44:6

[442] Çıkış 3:14 (“kendi içersinde varlığına sahiptir”)

[443] İşaya 6:3

[444] Elçilerin İşleri 17:24:28 (“sözlerine ve işlerine varlık yüklemektedir”)

[445] Tekvin 17:7, Romalılar 3:29

[446] Luka 1:74-75

[447] I.Petrus 1:15, 17-18, Levililer 18:30; 19:37

[448] Luka 10:27

[449] Çıkış 20:3

[450] I.Tarihler 28:9, Tesniye 26:7, İşaya 43:10, Yeremya 14:22

[451] Malaki 3:16

[452] Mezmur 63:6

[453] Vaiz 12:1

[454] Mezmur 71:19

[455] Malaki 1:6

[456] İşaya 45:23

[457] Yeşu 24:15, 22

[458] Tesniye 6:5

[459] Mezmur 73:25

[460] İşaya 8:13

[461] Mezmur 95:6-7, Matta 4:10, Mezmur 29:2

[462] Çıkış 14:31

[463] İşaya 26:4

[464] Mezmur 130:7

[465] Mezmur 37:4

[466] Mezmur 32:11

[467] Romalılar 12:11, Sayılar 25:11

[468] Filipililer 4:6

[469] Yeremya 7:23, Yakup 4:7

[470] I.Yuhanna 3:22

[471] Yeremya 31:18, Mezmur 119:136

[472] Mika 6:8

[473] Mezmur 14:1, Efesliler 2:12

[474] Yeremya 2:27-28, I.Selanikliler 1:9

[475] Mezmur 81:11

[476] İşaya 43:2, 23-24

[477] Yeremya 4:22, Hoşeya 4:1, 6

[478] Yeremya 2:32

[479] Elçilerin İşleri 17:23, 29

[480] İşaya 40:18

[481] Mezmur 50:21

[482] Tesniye 29:29

[483] Titus 1:16, İbraniler 2:16

[484] Romalılar 1:30

[485] II.Timoteyus 3:2

[486] Filipililer 2:21

[487] I.Yuhanna 2:15-16, I.Samuel 2:29, Koloseliler 2:2, 5

[488] I.Yuhanna 4:1

[489] İbraniler 3:12

[490] Galatyalılar 5:20, Titus 3:10

[491] Elçilerin İşleri 26:9

[492] Mezmur 78:22

[493] Tekvin 4:13

[494] Yeremya 5:3

[495] İşaya 42:25

[496] Romalılar 2:5

[497] Yeremya 13:5

[498] Mezmur 10:13

[499] Tsefanya 1:12

[500] Matta 4:7

[501] Romalılar 3:8

[502] Yeremya 17:5

[503] II.Timoteyus 3:4

[504] Galatyalılar 4:17, Yuhanna 16:2, Romalılar 10:2, Luka 9:44-45

[505] Vahiy 3:16

[506] Vahiy 2:1

[507] Hezekiel 14:5, İşaya 1:4-5

[508] Romalılar 10:13-14Elçilerin İşleri 10:25-26, Vahiy 19:10, Matta 4:10, Koloseliler 2:18, Romalılar 1:25

[509] Levililer 20:6, I.Samuel 28:7, 11, I.Tarihler 10:13-14

[510] Elçilerin İşleri 5:3

[511] II.Korintliler 1:24, Matta 23:9

[512] Tesniye 32:15, II.Samuel 12:9, Süleymanın Meselleri 13:13

[513] Elçilerin İşleri 7:51, Efesliler 4:30

[514] Mezmur 73:2-3, 13-15, 22, Eyüp 1:22

[515] I.Samuel 6:7-9

[516] Daniel 5:23

[517] Tesniye 8:17, Daniel 4:30

[518] Habakuk 1:16

[519] Hezekiel 8:5-6, Mezmur 44:20-21

[520] I.Tarihler 28:9

[521] Çıkış 20:4-6

[522] Tesniye 32:46-47, Matta 28:20, Elçilerin İşleri 2:42, I.Timoteyus 6:13-14

[523] Filipililer 4:6, Efesliler 5:20

[524] Tesniye 17:18-19, II.Timoteyus 4:2, Yakup 1:21-22, Elçilerin İşleri 10:33

[525] Matta 28:19, I.Korintliler 1:23-30

[526] Matta 8:15-17; 16:19, I.Korintliler 5; 12:28

[527] Efesliler 4:1-12, I.Timoteyus 5:17-18, I.Korintliler 9:7-15

[528] Yoel 2:12, 18, I.Korintliler 7:5

[529] Tesniye 6:13

[530] İşaya 19:21, Mezmur 76:11

[531] Elçilerin İşleri 17:16-17, Mezmur 16:4

[532] Tesniye 7:5, İşaya 30:32

[533] Sayılar 15:39

[534] Tesniye 13:6-8

[535] Hoşeya 5:11, Mika 6:16

[536] I.Krallar 11:33; 12:33

[537] Tesniye 12:30-32

[538] Tesniye 4:15-19, Elçilerin İşleri 17:29, Romalılar 1:21-23, 25

[539] Daniel 3:18, Galatyalılar 4:8

[540] Çıkış 32:5

[541] Çıkış 32:8

[542] I.Krallar 18:26, 28, İşaya 65:11

[543] Elçilerin İşleri 17:22, Koloseliler 2:21-23

[544] Malaki 1:7-8, 14

[545] Mezmur 106:39

[546] I.Petrus 1:18

[547] Yeremya 44:17

[548] İşaya 65:3-5, Galatyalılar 1:13-14

[549] I.Samuel 13:11-12; 15:21

[550] Matta 15:9

[551] Tesniye 4:2

[552] Elçilerin İşleri 8:18

[553] Romalılar 2:22, Malaki 3:8

[554] Matta 23:13

[555] Çıkış 4:24-26

[556] Matta 22:5, Malaki 1:7, 13

[557] Elçilerin İşleri 13:44-45, I.Selanikliler 2:15-16

[558] Çıkış 20:5-6

[559] Mezmur 45:11, Vahiy 15:3-4

[560] Çıkış 34:13-14

[561] I.Korintliler 10:20-22, Tesniye 32:16-20

[562] Hoşeya 2:2-4

[563] Tesniye 5:29

[564] Çıkış 20:7

[565] Matta 11:9, Tesniye 28:58, Mezmur 29:2; 68:4, Vahiy 15:3-4

[566] Malaki 1:1-14, Vaiz 5:1

[567] Mezmur 138:2

[568] I.Korintliler 11:24-25, 28-29

[569] I.Timoteyus 2:8

[570] Yeremya 4:2

[571] Vaiz 5:2-5

[572] Eyüp 36:24

[573] Malaki 3:16

[574] Mezmur 8:1, 3-4, 9

[575] Koloseliler 3:17, Mezmur 105:2-5

[576] Mezmur 102:18

[577] I.Petrus 3:15, Mika 4:5

[578] Filipililer 1:27

[579] I.Korintliler 10:31

[580] Yeremya 32:39

[581] I.Petrus 2:12

[582] Malaki 2:2

[583] Elçilerin İşleri 17:23

[584] Süleymanın Meselleri 30:9

[585] Malaki 1:6-7, 12; 3:14

[586] I.Samule 4:3-5, Yeremya 7:4, 9-10, 14, 31, Koloseliler 2:20

[587] II.Krallar 18:30, 35, Çıkış 5:2, Mezmur 139:20

[588] Mezmur 50:16-17

[589] İşaya 5:12

[590] II.Krallar 19:22, Levililer 24:11

[591] Zekeriya 5:4; 8:17

[592] I.Samuel 17:43, II.Samuel 16:5

[593] Yeremya 5:7; 23:10

[594] Tesniye 23:18, Elçilerin İşleri 23:12, 14

[595] Mezmur 24:4, ;Hezekiel 17:16, 18-19

[596] Markos 6:26, I.Samuel 25:22, 32-34

[597] Romalılar 3:5, 7; 6:1

[598] Vaiz 8:1, Mezmur 39

[599] Romalılar 9:14, 19-20

[600] Tesniye 29:29

[601] Matta 5:21-48

[602] Hezekiel 13:22

[603] II.Petrus 3:16, Matta 22:24-31, 25, 28-30

[604] İşaya 22:13, Yeremya 23:34, 36, 38

[605] I.Timoteyus 1:4, 6-7; 6:4-5, 20, II.Timoteyus 2:14, Titus 3:9

[606] Tesniye 18:10-13, Elçilerin İşleri 19:13

[607] II.Timoteyus 4:3-4, Romalılar 13:13-14, I.Krallar 21:9-10, Yahuda 4

[608] Elçilerin İşleri 13:45-56, 50; 4:18; 19:9, I.Selanikliler 2:16, İbraniler 10:19

[609] Elçilerin İşleri 13:45, I.Yuhanna 3:12

[610] Mezmur 1:1, II.Petrus 3:3

[611] I.Petrus 4:4

[612] II.Timoteyus 3:5, Matta 23:14, Matta 6:1-2, 5, 16

[613] Markos 8:38

[614] Mezmur 73:14-15

[615] I.Korintliler 6:5-6, Efesliler 5:15-17

[616] İşaya 5:4, II.Petrus 1:8-9

[617] Romalılar 2:23-24

[618] Galatyalılar 3:1, 3, İbraniler 6:6

[619] Çıkış 20:7

[620] Levililer 19:12

[621] Hezekiel 36:21-23, Tesniye 28:58-59, Zekeriya 5:2-4

[622] I.Samuel 2:12, 17, 22, 24; 3:13

[623] Çıkış 20:8-11

[624] Tesniye 5:12-14, Tekvin 2:2-3, I.Korintliler 16:1-2, Matta 5:17-18, İşaya 56:2- 4- 6-7

[625] Vahiy 1:10

[626] Çıkış 20:8, 10

[627] Çıkış 16:25-28, Nehemya 13:15-22, Yeremya 17:21-22

[628] Matta 11:1-13

[629] İşaya 58:18, Luka 4:16, Elçilerin İşleri 20:7, I.Korintliler 16:1-2, Mezmur 92, İşaya 66:23, Levililer 23:3

[630] Çıkış 20:8, 56, Luka 23:54, Çıkış 16:22, 25-26, 29, Nehemya 13:19

[631] Çıkış 20:10, Yeşu 24:15, Nehemya 13:15, 17, Yeremya 17:20-22, Çıkış 23:12

[632] Hezekiel 22:26

[633] Elçilerin İşleri 20:7, 9, Hezekiel 33:30-32, Amos 8:5, Malaki 1:13

[634] Hezekiel 23:28

[635] Yeremya 17:24, 27, İşaya 58:13

[636] Çıkış 20:9

[637] Çıkış 20:10

[638] Çıkış 20:11

[639] Çıkış 20:8

[640] Çıkış 16:23, Luka 23:54, 56, Markos 15:42, Nehemya 13:19

[641] Mezmur 92:13-14, Hezekiel 20:12, 19-20

[642] Tekvin 2:2-3, Mezmur 18:22, 24, Elçilerin İşleri 4:10-11, Vahiy 1:10

[643] Hezekiel 22:26

[644] Nehemya 9:14

[645] Çıkış 34:21

[646] Tesniye 5:14-15, Amos 8:5

[647] Yeremyanın Mersiyeleri 1:7, Yeremya 17:21-23, Nehemya 13:15-23

[648] Matta 22:39

[649] Matta 7:12

[650] Çıkış 20:12

[651] Süleymanın Meselleri 23:22, 25, Efesliler 6:1-2

[652] I.Timoteyus 5:1-2

[653] Tekvin 4:20-22; 45:8

[654] II.Krallar 5:13

[655] II.Krallar 2:12; 13:14

[656] İşaya 49:23

[657] Efesliler 6:4, II.Korintliler 12:14, I.Selanikliler 2:7-8, 11, Sayılar 11:1-12

[658] I.Korintiler 4:14-16, II.Krallar 5:13

[659] Efesliler 5:21, I.Petrus 2:17, Romalılar 12:10

[660] Malaki 1:16, Levililer 19:3

[661] Süleymanın Meselleri 31:28, I.Petrus 3:6

[662] Levililer 19:32, I.Krallar 2:19

[663] I.Timoteyus 2:1-2

[664] İbraniler 13:7, Filipililer 3:17

[665] Efesliler 6:1-2, 6-7, I.Petrus 2:13-14, Romalılar 13:1-5, İbraniler 13:17, Süleymanın Meselleri 4:3-4; 23:22, Çıkış 18:19, 24

[666] İbraniler 12:9, I.Petrus 2:18-20

[667] Titus 2:9-10

[668] I.Samuel 26:15-16, II.Samuel 18:3, Ester 6:2

[669] Matta 22:21, Romalılar 13:6-7, I.Timoteyus 15:17-18, Galatyalılar 6:6, Tekvin 45:11; 47:12

[670] I.Petrus 2:18, Süleymanın Meselleri 23:22, Tekvin 9:23

[671] Mezmur 127:3-5, Süleymanın Meselleri 31:23

[672] Matta 15:4-6

[673] I..Samuel 2:25

[674] Tesniye 21:18-21

[675] Çıkış 24:15

[676] I.Samuel 10:27

[677] Sayılar 11:28-29

[678] I.Samuel 8:7; İşaya 3:5

[679] II.Samuel 15:1-12

[680] Süleymanın Meselleri 19:26

[681] Süleymanın Meselleri 30:11, 17

[682] Koloseliler 3:19

[683] I.Samuel 12:23, Eyüp 1:5

[684] I.Krallar 8:55-56, İbraniler 7:7, Tekvin 49:28

[685] Tesniye 6:6-7

[686] Efesliler 6:4

[687] I.Petrus 3:7

[688] I.Petrus 2:14, Romalılar 13:3

[689] Ester 6:3

[690] Romalılar 13:3-4

[691] Süleymanın Meselleri 29:15, I.Petrus 2:14

[692] Efesliler 6:4

[693] I.Timoteyus 5:8

[694] Eyüp 29:13-16, İşaya 1:10, 17

[695] I.Timoteyus 4:12, Titus 2:3-5

[696] I.Krallar 3:28

[697] Titus 2:15

[698] Filipililer 2:21

[699] Yuhanna 5:44; 7:18

[700] İşaya 56:10-11

[701] Tesniye 17:17

[702] Daniel 3:4-6, Elçilerin İşleri 4:17-18

[703] Çıkış 5:10-18, Matta 23:2-4

[704] Matta 14:8, Markos 6:24

[705] II.Samuel 13:28

[706] I.Samuel 13:13

[707] Yuhanna 7:46-49, Çıkış 5:17

[708] I.Petrus 2:18:20, İbraniler 12:10, Tesniye 25:3

[709] Tekvin 38:11, 26, Elçilerin İşleri 18:17

[710] Efesliler 6:4

[711] Tekvin 9:21, I.Krallar 12:13-16, I.Krallar 1:6, I.Samuel 2:29-31

[712] I.Petrus 2:17

[713] Romalılar 12:10

[714] Romalılar 12:15-16

[715] Romalılar 13:8

[716] II.Timoteyus 3:3

[717] Elçilerin İşleri 7:9, Galatyalılar 5:26

[718] Sayılar 12:2, Ester 6:12-13

[719] III.Yuhanna 9, Luka 22:24

[720] Çıkış 20:12

[721] Tesniye 5:16, I.Krallar 8:25, Efesliler 6:2-3

[722] Çıkış 20:13

[723] Efesliler 5:28-29

[724] I.Krallar 18:4

[725] Yeremya 26:15-16, Elçilerin İşleri 23:12, 16-17, 21, 27

[726] Efesliler 4:26:27

[727] II.Samuel 2:22, Tesniye 22:8

[728] Matta 4:6-7, Süleymanın Meselleri 1:10-11, 15-16

[729] I.Samuel 24:12; 26:9-11, Tekvin 37:21-22

[730] Mezmur 82:4, Süleymanın Meselleri 24:11-12, I.Samuel 14:45

[731] Yakup 5:7-11, İbraniler 12:9

[732] I.Selanikliler 4:11, I.Petrus 3:3-4, Mezmur 37:8-11

[733] Süleymanın Meselleri 17:22

[734] Süleymanın Meselleri 25:16, 27

[735] I.Timoteyus 5:23

[736] İşaya 38:21

[737] Mezmur 127:2

[738] Vaiz 5:12, II.Selanikliler 3:10, 12, Süleymanın Meselleri 16:20

[739] Vaiz 3:4, 11

[740] I.Samuel 19:4-5; 22:13-14

[741] Romalılar 13:10

[742] Luka 10:33-34

[743] Koloseliler 3:12-13

[744] Yakup 3:17

[745] I.Petrus 3:8-11, Süleymanın Meselleri 15:1, Hakimler 8:1-3

[746] Matta 5:23-24, Efesliler 5:2, 32, Romalılar 12:17, 20

[747] I.Selanikliler 5:14, Eyüp 31:19-20, Matta 25:35-36, Süleymanın Meselleri 31:8-9

[748] Elçilerin İşleri 16:28

[749] Tekvin 9:6

[750] Sayılar 35:31, 33

[751] Yeremya 48:10, Tesniye 20:1

[752] Çıkış 22:2-3

[753] Matta 25:42-43, Yakup 2:15-16, Vaiz 6:1-2

[754] Matta 5:22

[755] I.Yuhanna 3:15, Levililer 19:17

[756] Süleymanın Meselleri 14:30

[757] Romalılar 12:19

[758] Efesliler 4:31

[759] Matta 6:31, 34

[760] Luka 21:34, Romalılar 13:13

[761] Vaiz 12:12; 2:22-23

[762] İşaya 5:12

[763] Hezekiel 18:18; Çıkış 1:14

[764] Süleymanın Meselleri 15:1; 12:18

[765] Galatyalılar 5:15, Süleymanın Meselleri 23:29

[766] Sayılar 35:16-18, 21

[767] Çıkış 21:18-36

[768] Çıkış 20:14

[769] I.Selanikliler 4:4, Eyüp 31:1, I.Korintliler 7:34

[770] Koloseliler 4:6

[771] I.Petrus 2:3I

[772] I.Korintliler 7:2, 35-36

[773] Eyüp 1:1

[774] Elçilerin İşleri 24:24-25

[775] Süleymanın Meselleri 2:16-20

[776] I.Timoteyus 2:9

[777] I.Korintliler 2:7, 9

[778] Süleymanın Meselleri 5:19-20

[779] I.Petrus 3:7

[780] Süleymanın Meselleri 30:11, 27-28

[781] Süleymanın Meselleri 5:8, Tekvin 39:8-10

[782] Süleymanın Meselleri 5:7

[783] İbraniler 13:41, .Galatyalılar 5:19

[784] II.Samuel 13:14, I.Korintliler 5:1

[785] Romalılar 1:24, 26-27, Levililer 20:15-16

[786] Matta 5:28; 15:19, Koloseliler 3:5

[787] Efesliler 5:3-4, Süleymanın Meselleri 7:5, 21-22

[788] İşaya 3:16, II.Petrus 2:14

[789] Süleymanın Meselleri 7:10, 13

[790] I.Timoteyus 4:3

[791] Levililer 18:1-2, Markos 6:18, Malaki 2:11-12

[792] I.Krallar 15:12, II.Krallar 23:7, Tesniye 23:17-18, Levililer 19:29, Yeremya 5:7, Süleymanın Meselleri 7:24-27

[793] Matta 19:10-11

[794] I.Korintliler 7:7-9, Tekvin 38:26

[795] Malaki 2:14-15, Matta 19:5

[796] Malaki 2:16, , Matta 5:32

[797] I.Korintliler 7:12-13

[798] Hezekiel 16:49, Süleymanın Meselleri 23:30-33

[799] Tekvin 39:19, Süleymanın Meselleri 5:8

[800] Efesliler 5:4, Hezekiel 23:14-16, İşaya 23:15-17; 3:16, Markos 6:22, Romalılar 13:13, I.Petrus 4:3

[801] II.Krallar 9:30, Yeremya 4:30, Hezekiel 23:40

[802] Mezmur 15:2, 4, Zekeriya 7:4, 10; 8:16-17

[803] Levililer 6:2-5, Luka 19:8

[804] Luka 6:30, 38, I.Yuhanna 3:17, Efesliler 4:28, Galatyalılar 6:10

[805] I.Timoteyus 6:6-9, Galatyalılar 6:14

[806] I.Timoteyus 5:8

[807] Süleymanın Meselleri 27:23-27, Vaiz 2:24; 3:12-13, I.Timoteyus 6:17-18, İşaya 38:1, Matta 11:8

[808] I.Korintliler 7:20, Tekvin 3:19

[809] Efesliler 4:28, Süleymanın Meselleri 10:4

[810] Yuhanna 6:12, Süleymanın Meselleri 21:20

[811] Süleymanın Meselleri 6:1-6; 11:15

[812] Levililer 25:35, Tesniye 22:1-4, Çıkış 23:4-5, Tekvin 47:14, 20, Filipililer 2:4, Matta 22:39

[813] Yakup 2:15-16

[814] Efesliler 4:28

[815] Mezmur 62:10

[816] I.Timoteyus 1:10

[817] Süleymanın Meselleri 29:24, Mezmur 50:18

[818] I.Selanikliler 4:6

[819] Süleymanın Meselleri 11:1; 20:10

[820] Tesniye 19:14, Süleymanın Meselleri 23:10

[821] Amos 8:5, Mezmur 37:21

[822] Luka 16:10-12

[823] Hezekiel 22:29, Levililer 25:17

[824] Matta 23:25, Hezekiel 22:12

[825] Matta 15:5

[826] Eyüp 15:34

[827] I.Korintliler 6:6-8, Süleymanın Meselleri 3:29-30

[828] İşaya 5:8, Mika 2:2

[829] Süleymanın Meselleri 11:26

[830] Elçilerin İşleri 19:19, 24-25

[831] Eyüp 20:19, Yakup 5:5, Süleymanın Meselleri 21:6

[832] Luka 12:15

[833] I.Timoteyus 6:5, Koloseliler 3:2, Süleymanın Meselleri 23:5, Mezmur 62:10

[834] Matta 6:25:31, 34, Vaiz 5:12

[835] Mezmur 73:3; 37:1, 7

[836] II.Selanikliler 3:11

[837] Süleymanın Meselleri 21:17; 23:20-21; 28:19

[838] Vaiz 4:8; 6:2, I.Timoteyus 5:8

[839] Çıkış 20:16

[840] Zekeriya 8:16

[841] III.Yuhanna 12

[842] Süleymanın Meselleri 31:8-9

[843] Levililer 19:15, Süleymanın Meselleri 14:5, 25

[844] Mezmur 15:2

[845] II.Tarihliler 19:9

[846] I.Samuel 19:4-5

[847] Yeşu 7:19

[848] II.Samuel 14:18-20

[849] II.Korintliler 1:17-18, Efesliler 4:25

[850] İbraniler 6:9, I.Korintliler 13:7

[851] Romalılar 8:1, II.Yuhanna 4, III.Yuhanna 3-4

[852] II.Korintliler 2:4; 12:21

[853] Süleymanın Meselleri 17:9, I.Petrus 4:8

[854] I.Korintliler 1:4-5, 7, II.Timoteyus 1:4-5

[855] I.Samuel 22:14

[856] I.Korintliler 13:6-7

[857] Mezmur 15:3

[858] Süleymanın Meselleri 25:23

[859] Süleymanın Meselleri 26:24-25

[860] Mezmur 101:5

[861] Süleymanın Meselleri 22:1

[862] Mezmur 15:4

[863] Filipililer 4:8

[864] I.Samuel 17:28, II.Samuel 16:3; 1:9-10, 15-16

[865] Levililer 19:15, Habakuk 1:4

[866] Süleymanın Meselleri 19:5; 6:16, 19

[867] Elçilerin İşleri 6:13

[868] Yeremya 9:3, 5, Elçilerin İşleri 24:2, 5, Mezmur 12:3-4; 52:1-4

[869] Süleymanın Meselleri 17:15, I.Krallar 21:9-14

[870] İşaya 5:23

[871] Mezmur 119:69, Luka 19:8; 16:5-7

[872] Levililer 5:1, Tesniye 13:8, Elçilerin İşleri 5:3, 8-9, II.Timoteyus 4:6

[873] I.Krallar 1:6, Levililer 19:17

[874] İşaya 59:4

[875] Süleymanın Meselleri 29:11

[876] I.Samuel 22:9-10, Mezmur 52:1-5

[877] Mezmur 56:5, Yuhanna 2:19, Matta 26:60-61

[878] Tekvin 3:5; 26:7-9

[879] İşaya 59:13

[880] Levililer 19:11, Koloseliler 3:9

[881] Mezmur 50:20

[882] Yakup 4:11, Yeremya 38:4

[883] Levililer 19:19

[884] Romalılar 1:29-30

[885] Tekvin 21:9

[886] I.Korintliler 6:10

[887] Matta 7:1

[888] Elçilerin İşleri 28:4

[889] Tekvin 38:24

[890] Nehemya 6:6-8, Romalılar 3:8, Mezmur 69:10, I.Samuel 1:13-15, II.Samuel 10:3

[891] Mezmur 12:2-3

[892] II.Timoteyus 3:2

[893] Luka 18:9, 11, Romalılar 12:16, I.Korintliler 4:6, Elçilerin İşleri 12:22, Çıkış 4:10-14

[894] Eyüp 27:5-6; 4:6

[895] Matta 7:3-5

[896] Süleymanın Meselleri 28:13; 30:20, Tekvin 3:12-13, Yeremya 2:35, II.Krallar 5:25, Tekvin 4:9

[897] Tekvin 9:22, Süleymanın Meselleri 25:9-10

[898] Çıkış 23:1

[899] Süleymanın Meselleri 29:12

[900] duymazlıktan gelmek: kulaklarımızı kapatmak, gözlerimizi kapatmak

[901] Elçilerin İşleri 7:56-57, Eyüp 31:13-14

[902] I.Korintliler 13:5, I.Timoteyus 6:4

[903] Sayılar 11:29, Matta 21:15

[904] Ezra 4:12-13

[905] Yeremya 48:27

[906] Mezmur 35:15-16, 21, Matta 27:28-29

[907] Yahuda 16, Elçilerin İşleri 12:22

[908] Romalılar 1:31, II.Timoteyus 3:3

[909] I.Samuel 2:24

[910] II.Samuel 13:12-13

[911] Çıkış 20:17

[912] Çıkış 13:5, I.Timoteyus 6:6

[913] I.Krallar 21:4, Ester 5:13, I.Korintliler 10:10

[914] Galatyalılar 5:26, Yakup 3:14, 16

[915] Mezmur 12:9-10, Nehemya 2:10

[916] Romalılar 7:7-8; 13:9, Koloseliler 3:5, Tesniye 5:21

[917] Vaiz 7:20, I.Yuhanna 1:8, 10, Galatyalılar 5:17, Romalılar 7:18-19

[918] Yakup 3:2, Yuhanna 15:5, Romalılar 8:3

[919] Tekvin 6:5; 8:21

[920] Romalılar 3:9-19, Yakup 3:2-13

[921] Yuhanna 19:11, Hezekiel 8:6, 13, 15, I.Yuhanna 5:16, Mezmur 73:17, 32, 56

[922] Eyüp 32:7, 9, Vaiz 4:13

[923] II.Krallar 11:4, 9

[924] II.Samuel 12:14, I.Korintliler 5:1

[925] Yakup 4:17, Luka 12:47-48

[926] Yeremya 5:4-5

[927] II.Samuel 12:7-9, Hezekiel 8:11-12

[928] Romalılar 2:17-24

[929] Galatyalılar 2:11-14

[930] Yeremya 2:8

[931] I.Samuel 2:25, Elçilerin İşleri 5:4, Mezmur 5:4

[932] Roma 2:4

[933] Malaki 1:8, 14

[934] İbraniler 2:2-3; 7:25

[935] İbraniler 10:29, Matta 12:31-32

[936] Efesliler 4:30

[937] İbraniler 6:4-6

[938] Süleymanın Meselleri 30:17, II.Korintliler 12:15, Mezmur 55:12-15

[939] Yahuda 8, Sayılar 12:8-9, İşaya 3:5

[940] Tsefanya 2:8, 10-11, Matta 18:6, I.Korintliler 6:8, Vahiy 17:6

[941] I.Korintliler 8:11-12, Romalılar 14:13, 15, 21

[942] Hezekiel 13:189, I.Korintliler 8:12, Vahiy 18:12-13, Matta 23:15

[943] I.Selanikliler 2:15-16, Yeşu 22:20

[944] Matta 21:38-39

[945] Süleymanın Meselleri 6:30-33

[946] Ezra 9:10-12, I.Krallar 11:9-10

[947] Koloseliler 3:5, I.Timoteyus 6:10, Süleymanın Meselleri 5:8-12; 6:32-33, Yeşu 7:21

[948] Yakup 1:14-15, Matta 5:22, Mika 2:1

[949] Matta 18:7, Romalılar 2:23-24

[950] Tesniye 22:22, 28-29, Süleymanın Meselleri 7:32-35

[951] İşaya 1:3

[952] Amos 4:8-11, Yeremya 5:3

[953] Romalılar 1:26-27

[954] Romalılar 1:32, Daniel 5:22, Titus 3:10-11

[955] Süleymanın Meselleri 29:1

[956] Titus 3:10, Matta 18:17

[957] Süleymanın Meselleri 27:22; 23:35

[958] Matta 11:21-24, Yuhanna 15:22

[959] Mezmur 73:73:34-37, Yeremya 2:20; 45:5-6, 20-21

[960] Vaiz 5:4-6; Süleymanın Meselleri 20:25

[961] Levililer 26:25

[962] Süleymanın Meselleri 2:17, Hezekiel 7:18-19

[963] Mezmur 36:4

[964] Yeremya 6:16

[965] Sayılar 15:30, Çıkış 21:14

[966] Yeremya 3:3, Süleymanın Meselleri 7:13

[967] Mezmur 52:1

[968] III.Yuhanna 10

[969] Sayılar 15:22

[970] Zekeriya 7:11-12

[971] Süleymanın Meselleri 2:14

[972] İşaya 57:17

[973] Yeremya 34:8, II.Petrus 2:20-22

[974] II.Krallar 5:26

[975] Yeremya 7:10, İşaya 26:10

[976] Hezekiel 23:37-39

[977] İşaya 58:3-5, Sayılar 25:6-7

[978] I.Korintliler 11:20-21

[979] Yeremya 7:8-10, Süleymanın Meselleri 7:14-15, Yuhanna 13:27, 30

[980] Ezra 9:13-14

[981] II.Samuel 16:22, I.Samuel 2:22-24

[982] Yakup 2:10-11

[983] Çıkış 20:1-2

[984] Habakuk 1:13, Levililer 10:3; 11:44-45

[985] I.Yuhanna 3:4, Romalılar 7:12

[986] Yeremyanın Mersiyeleri 3:39, Tesniye 20:15-20,

[987] Matta 25:41

[988] Efesliler 5:6, Galatyalılar 3:10

[989] İbraniler 9:22, I.Petrus 1:18-19 (temizlenemez: ingilizcedeki “expiate” kelimesi Grekçe “hilaskomai” kelimesinden gelmektedir. Bu kelime “günahları bağışlatma, Tanrının gazabını yatıştırma” anlamını içerir).

[990] Dönme: tövbe etme

[991] Elçilerin İşleri 20:21, Matta 3:7-8, Luka 13:3, 5, Elçilerin İşleri 16:30-31, Yuhanna 3:16, 18

[992] Süleymanın Meselleri 2:1-5; 8:33-36

[993] dışşal araçlar: vaaz, sakrament, dua, kelam okunması ve dinlenmesi

[994] Matta 28:19-20, Elçilerin İşleri 2:42, 46-47

[995] Nehemya 8:8, Elçilerin İşleri 26:18, Mezmur 19:8

[996] I.Korintliler 14:24-25, II.Tarihler 34:18-19, 26-28

[997] Elçilerin İşleri 2:37, 41; 8:27-30, 35-38

[998] II.Korintliler 3:18

[999] II.Korintliler 10:4-6, Romalılar 6:17

[1000] Matta 4:4, 7, 10, Efesliler 6:16-17, Mezmur 19:11, I.Korintliler 10:11

[1001] Elçilerin İşleri 20:32, II.Timoteyus 3:15-17

[1002] Romalılar 16:25, I.Selanikliler 3:2, 10-11, 13, Romalılar 15:4; 10:13-17; 1:16

[1003] Tesniye 31:9, 11-13, Nehemya 8:2-3; 9:3-5

[1004] Tesniye 17:19; Vahiy 1:8, Yuhanna 5:39, İşaya 34:16

[1005] Tesniye 6:6-9, Tekvin 18:17, 19, Mezmur 78:5-7

[1006] I.Korintliler 14:6, 9, 11-12, 15-16, 24, 27-28

[1007] Mezmur 19:10, Nehemya 8:3-6, 10, Çıkış 24:7, II.Tarihler 34:27, İşaya 66:2

[1008] II.Petrus 1:19-21

[1009] Luka 24:45, II.Korintliler 3:13-16

[1010] Tesniye 17:10, 20

[1011] Elçilerin İşleri 17:11

[1012] Elçilerin İşleri 8:30, 34, Luka 10:26-28

[1013] Mezmur 1:2; 119:97

[1014] II.Tarihler 34:21

[1015] Süleymanın Meselleri 3:5, Tesniye 33:3

[1016] Süleymanın Meselleri 2:1-6, Mezmur 119:18, Nehemya 7:6, 8

[1017] I.Timoteyus 3:2, 6, Efesliler 4:8-11, Hoşeya 4:6, Malaki 2:7, II.Korintliler 3:6

[1018] Yeremya 14:15, Romalılar 10:15, İbraniler 5:4, I.Korintliler 12:28-29, I.Timoteyus 3:10; 4:14; 5:22

[1019] Titus 2:1, 8

[1020] Elçilerin İşleri 18:25

[1021] II.Timoteyus 4:2

[1022] I.Korintliler 14:19

[1023] I.Korintliler 2:4

[1024] Elçilerin İşleri 20:27

[1025] Yeremya 23:28, I.Korintliler 4:1-2

[1026] Koloseliler 1:28, II.Timoteyus 2:15

[1027] I.Korintliler 3:2, İbraniler 5:12-14, Luka 12:42

[1028] Elçilerin 18:25

[1029] II.Korintliler 5:13-14, Filipililer 1:15-17

[1030] Koloseliler 4:12, II.Korintliler 12:15

[1031] II.Korintliler 2:17; 4:2

[1032] I.Selanikliler 2:4-6, Yuhanna 7:18

[1033] I.Korintliler 9:19-22

[1034] II.Korintliler 12:19, Efesliler 4:12

[1035] I.Timoteyus 4:16, Elçilerin İşleri 26:16-18

[1036] Süleymanın Meselleri 8:34

[1037] I.Petrus 2:1-2, Luka 8:18

[1038] Mezmur 119:18, Efesliler 6:18-19

[1039] Elçilerin İşleri 17:11

[1040] İbraniler 4:2

[1041] II.Selanikliler 2:10

[1042] Yakup 1:21

[1043] Elçilerin İşleri 17:11

[1044] I.Selanikliler 2:13

[1045] Luka 9:44, İbraniler 2:1

[1046] Luka 24:14, Tesniye 6:6-7

[1047] Süleymanın Meselleri 2:1, Mezmur 119:11

[1048] Luka 8:15, Yakup 1:254

[1049] I.Petrus 3:21, Elçilerin İşleri 8:13, 23, I.Korintliler 3:6-7; 12:13

[1050] Tekvin 17:7, Çıkış 12:1-51, Matta 28:19; 26:26-28

[1051] Elçilerin İşleri 2:38, I.Korintliler 10:16

[1052] Romalılar 15:8, Çıkış 12:48

[1053] Romalılar 4:11, I.Korintliler 11:24-25

[1054] Romalılar 4:11, Galatyalılar 3:27

[1055] Romalılar 6:3-4, I.Korintliler 10:21

[1056] Efesliler 4:2-5, I.Korintliler 12:13

[1057] Efesliler 2:11-12, Tekvin 33:14

[1058] Matta 3:11, I.Petrus 3:21,Romalılar 2:28-29

[1059] Matta 28:19, I.Korintliler 11:20, 23, Matta 26:26-28

[1060] Matta 28:19

[1061] Galatyalılar 3:27

[1062] Markos 1:4, Vahiy 1:5

[1063] Titus 3:5, Efesliler 5:26

[1064] Galatyalılar 3:26-27

[1065] I.Korintliler 15:29, Romalılar 6:5

[1066] I.Korintliler 12:13

[1067] Romalılar 6:4

[1068] Elçilerin İşleri 8:36-37; 2:38

[1069] Tekvin 17:7, 9, Galatyalılar 3:9, Koloseliler 2:11-12, Elçilerin İşleri 2:38-39, Romalılar 4:11-12, I.Korintliler 7:14, Matta 28:19, Luka 18:15-16, Romalılar 11:16

[[1070] How is our baptism to be improved by us?]

[1071] Koloseliler 2:11-12, Romalılar 6:4, 6, 11

[1072] Romalılar 6:3-5

[1073] I.Korintliler 1:11-13, Romalılar 6:2-3

[1074] Romalılar 4:11-12, I.Petrus 3:21

[1075] Romalılar 6:3, 4, 5

[1076] Galatyalılar 3:26-27

[1077] Romalılar 6:22

[1078] Elçilerin İşleri 2:38

[1079] I.Korintliler 12:13, 25

[1080] Luka 22:20

[1081] Matta 26:26-28, I.Korintliler 11:23-26

[1082] I.Korintliler 10:16

[1083] I.Korintliler 10:14-16, 21

[1084] I.Korintliler 10:17

[1085] I.Korintliler 11:24

[1086] I.Korintiler 1:23-24, Matta 26:26-28, Markos 14:22-24, Luka 22:19-20

[1087] Elçilerin İşleri 3:21

[1088] Matta 26:26, 28

[1089] I.Korintliler 11:24-29

[1090] I.Korintliler 10:16

[1091] II.Korintliler 13:5. “Mesih’te olduklarını” sınamak: Mesih’temiyim?

[1092] I.Korintliler 5:7, Çıkış 12:15

[1093] I.Korintliler 11:29.“bilgilerinin gerçeğini ve ölçüsünü” yani bildiklerinin ne kadar Kelam’a uygun olduğunu ve bunu ne kadar öğrendiklerini.

[1094] I.Korintliler 13:5, Matta 26:28

[1095] Zekeriya 12:10, I.Korintliler 11:31

[1096] I.Korintliler 10:16-17, Elçilerin İşleri 2:46-47

[1097] I.Korintliler 5:8; 11:18, 20

[1098] Matta 5:23-24

[1099] İşaya 55:1, Yuhanna 7:37

[1100] I.Korintliler 5:7-8

[1101] I.Korintliler 11:28

[1102] I.Korintliler 11:25-26, 28, İbraniler 10:21-22, 24, Mezmur 26:6

[1103] I.Korintliler 11:24-25

[1104] II.Tarihler 30:18-19, Matta 26:26

[1105] İşaya 50:10, I.Yuhanna 5:13, Mezmur 88; 77:1-4, 7-10, Yunus 2:4

[1106] İşaya 54:7-10, Matta 5:3-4, Mezmur 31:22, Mezmur 73:13, 22-23

[1107] Filipililer 3:8-9, Mezmur 10:17; 42:1-2, 5

[1108] II.Timoteyus 2:19, İşaya 50:10, Mezmur 66:18-20

[1109] İşaya 40:1, 29, 31, Matta 11:28; 12:20; 26:28

[1110] Markos 9:24

[1111] Elçilerin İşleri 2:37; 16:30

[1112] Romalılar 4:11, I.Korintliler 11:28

[1113] II.Korintliler 2:7

[1114] I.Korintliler 11:27-31, Matta 7:6, I.Korintliler 5, Yahuda 23, I.Timoteyus 5:22

[1115] Levililer 10:3, İbraniler 12:28, Mezmur 5:7, I.Korintliler 11:17, 26-27

[1116] Çıkış 24:8, Matta 26:28

[1117] I.Korintliler 11:29

[1118] Luka 22:19

[1119] I.Korintliler 11:26; 10:3-5, 11, 14

[1120] I.Korintliler 11:31

[1121] Zekeriya 12:20

[1122] Vahiy 22:17

[1123] Yuhanna 6:35

[1124] Yuhanna 1:16

[1125] Filipililer 3:9

[1126] Mezmur 58:4-5, II.Tarihler 30:21

[1127] Mezmur 22:26

[1128] Yeremya 50:5; Mezmur 50:5

[1129] Elçilerin İşleri 2:42

[1130] Mezmur 28:7; 85:8, I.Korintliler 11:7, 30-31

[1131] II.Tarihler 30:21-23, 25-26, Elçilerin İşleri 2:42, 46-47

[1132] Mezmur 36:10, Neşideler Neşidesi 3:4, I.Tarihler 29:18

[1133] I.Korintliler 10:3-5, 12

[1134] Mezmur 50:14

[1135] I.Korintliler 11:25-26, Elçilerin İşleri 2:42, 46

[1136] Neşideler Neşidesi 5:1-6, Vaiz 5:1-6

[1137] Mezmur 123:1-2; 42:5-8; 43:3-5

[1138] II.Tarihler 30:18-19

[1139] II.Korintliler 7:11, I.Tarihler 15:12-147

[1140] Matta 28:19, I.Korintliler 11:23

[1141] Romalılar 6:3-4, I.Korintliler 10:16

[1142] Romalılar 4:11, Koloseliler 2:12, Matta 26:27-28

[1143] Yuhanna 1:33, Matta 28:19, I.Korintliler 11:23; 4:1, İbraniler 5:4

[1144] Matta 28:19-20, I.Korintliler 11:26

[1145] Matta 3:11, Titus 3:5, Galatyalılar 3:27

[1146] Tekvin 17:7-9, Elçilerin İşleri 2:38-39

[1147] I.Korintliler 11:23-26

[1148] I.Korintliler 10:16

[1149] I.Korintliler 11:28-29

[1150] Mezmur 57:8

[1151] Yuhanna 16:23

[1152] Romalılar 8:26

[1153] Mezmur 32:5-6, Daniel 9:4

[1154] Filipililer 4:6

[1155] I.Krallar 8:39, Elçilerin İşleri 1:24, Romalılar 8:27

[1156] Mezmur 65:2

[1157] Miha 7:18

[1158] Mezmur 145:18

[1159] Romalılar 10:14

[1160] Matta 4:10

[1161] I.Korintliler 1:2

[1162] Romalılar 10:14

[1163] Mezmur 50:15

[1164] Yuhanna 14:13-14; 16:24, Daniel 9:17

[1165] Matta 7:21

[1166] İbraniler 4:14-16, I.Yuhanna 5:13-15

[1167] Yuhanna 14:6, İşaya 59:2, Efesliler 3:12

[1168] Yuhanna 6:27, İbraniler 7: 25-27, I.Timoteyus 2:5

[1169] Koloseliler 3:17, İbraniler 13:15

[1170] Romalılar 8:26-27, Mezmur 10:17, Zekeriya 12:10

[1171] Efesliler 6:18, Mezmur 28:9

[1172] I.Timoteyus 2:1-2

[1173] Koloseliler 4:3

[1174] Tekvin 32:11

[1175] Yakup 5:16

[1176] Matta 5:44

[1177] I.Timoteyus 2:1-2

[1178] Yuhanna 17:20, II.Samuel 7:29

[1179] II.Samuel 12:21-23

[1180] I.Yuhanna 5:16

[1181] Matta 6:9

[1182] Mezmur 51:18; 122:6

[1183] Matta 7:11

[1184] Mezmur 125:4

[1185] I.Yuhanna 5:14

[1186] Vaiz 5:1

[1187] Tekvin 18:27; 32:10

[1188] Luka 15:17-19

[1189] Luka 18:13-14

[1190] Mezmur 51:17

[1191] Filipililer 4:6

[1192] (açık yürek: enlarged hearts) I.Samuel 1:15; 2:1

[1193] I.Korintliler 14:15

[1194] Markos 11:24, Yakup 1:6

[1195] Mezmur 145:18; 17:1

[1196] Yakup 5:16

[1197] I.Timoteyus 2:8

[1198] Efesliler 6:18

[1199] Mika 7:7

[1200] Matta 26:39

[1201] I.Yuhanna 5:14

[1202] Matta 6:9-13, Luka 11:2-4

[1203] Matta 6:9, Luka 11:2

[1204] Matta 6:9

[1205] Luka 11:13

[1206] İşaya 64:9

[1207] Mezmur 123:1, Yeremyanın Mersiyeleri 3:41

[1208] İşaya 63:15-16, Nehemya 1:4-6

[1209] Elçilerin İşleri 12:5

[1210] Matta 6:9

[1211] II.Korintliler 3:5, Mezmur 51:15

[1212] Mezmur 83:18

[1213] Mezmur 86:10-13, 15

[1214] II.Selanikliler 3:1, Mezmur 147:19-20; 138:1-3, II.Korintliler 2:14-15

[1215] Mezmur 135; Mezmur 8

[1216] Mezmur 67:2-3

[1217] Mezmur 103:1; 19:14

[1218] Filipililer 1:9-11

[1219] Mezmur 77:1-4

[1220] Efesliler 1:17-18

[1221] Mezmur 97:7

[1222] Mezmur 74:18, 22-23

[1223] II.Krallar 19:15-16

[1224] II.Tarihler 20:6, 10-12, Mezmur 83; 140:4, 8

[1225] Matta 6:10

[1226] Efesliler 2:2-3

[1227] Mezmur 68:1, 18, Vahiy 12:10-11

[1228] II.Selanikliler 3:1

[1229] Romalılar 10:1

[1230] [ulusların sayısının tamamlanması: Yahudi olmayanların iman etmesi] Yuhanna 17:9, 20, Romalılar 11:25-26, Mezmur 67

[1231] düzenlemelerle (ordinances): Sözün okunması, vaaz edilmesi, dinlenmesi, sakramentlerin uygulanması, dua, ilahi, tapınma v.s (108.soru). Matta 9:38, II.Selanikliler 3:1

[1232] Malaki 1:11, Tsefanya 3:9

[1233] I.Timoteyus 2:1

[1234] Elçilerin İşleri 4:29-30, Efesliler 6:18-20, Romalılar 15:29-30, 32, II.Selanikliler 1:11; 2:16-17

[1235] Efesliler 3:14-20

[1236] Vahiy 22:20

[1237] İşaya 64:1-2, Vahiy 4:8-11

[1238] Matta 6:10

[1239] Romalılar 7:18, Eyüp 21:14, I.Korintliler 2:14

[1240] Romalılar 8:7

[1241] Çıkış 17:7, Sayılar 14:2

[1242] Efesliler 2:2

[1243] Efesliler 1:17-18

[1244] Efesliler 3:16

[1245] Matta 26:40-41

[1246] Yeremya 31:18-19

[1247] Mezmur 119:1, 8, 35-36, elçilerin İşleri 21:14

[1248] İşaya 6:2-3, Matta 18:10

[1249] Mika 6:8

[1250] Mezmur 100:2, Eyüp 1:21, II.Samuel 15:25-26

[1251] İşaya 38:3

[1252] Mezmur 119:4-5

[1253] Romalılar 12:11

[1254] Mezmur 119:80

[1255] Mezmur 119:112

[1256] Matta 6:11

[1257] Tekvin 2:17; 3:17, Romalılar 8:20-22, Yeremya 5:25, Tesniye 28:15-17

[1258] Tesniye 8:3

[1259] Tekvin 32:10

[1260] Tesniye 8:17-18

[1261] Yakup 4:3

[1262] Yeremya 6:13, Markos 7:21-22

[1263] Hoşeya 12:7

[1264] Tekvin 43:12-14; 28:20Efesliler 4:28, II.Selanikliler 3:11-12, Filipililer 4:6

[1265] I.Timoteyus 4:3-5

[1266] I.Timoteyus 6:6-8

[1267] Süleymanın Meselleri 30:8-9

[1268] Matta 6:12

[1269] Romalılar 3:9-12, 19, Matta 18:24-25, Mezmur 130:3-4

[1270] Romalılar 3:24-26, İbraniler 9:22

[1271] akladığını: acquit

[1272] Efesliler 1:6-7

[1273] II.Petrus 1:2

[1274] Hoşeya 14:2, Yeremya 14:7

[1275] Romalılar 15:13, Mezmur 51:7-10, 12

[1276] Luka 11:4, Matta 11:14-15; 18:35

[1277] Matta 6:13

[1278] II.Tarihler 32:31

[1279] I.Tarihler 21:1

[1280] Luka 21:34, Markos 4:19

[1281] Yakup 1:14

[1282] Galatyalılar 5:17

[1283] Matta 26:41

[1284] Matta 26:69-72, Galatyalılar 2:11-14, II.Tarihler 18:3; 19:2

[1285] Romalılar 7:23-24, I.Tarihler 21:1-4, II.Tarihler 16:7-10

[1286] Mezmur 81:11-12

[1287] Yuhanna 17:15

[1288] Mezmur 51:10; 119:133

[1289] II.Korintliler 12:7-8

[1290] I.Korintliler 10:12-13

[1291] İbraniler 13:20-21

[1292] Matta 26:41, Mezmur 19:13

[1293] Efesliler 3:14-17, I.Selanikliler 3:13, Yahuda 24

[1294] Mezmur 51:12

[1295] I.Petrus 5:8-10

[1296] II.Korintliler 13:7-9

[1297] Romalılar 16:20, Zekeriya 3:2, Luka 22:31-32

[1298] Yuhanna 17:15, I.Selanikliler 5:23

[1299] Matta 6:13

[1300] Romalılar 15:30

[1301] Daniel 9:4, 7-9, 16-19

[1302] I.Tarihler 29:10-13

[1303] Efesliler 3:20-21, Luka 11:13

[1304] II.Tarihler 20:6, 11

[1305] II.Tarihler 14:11

[1306] I.Korintliler 14:16, Vahiy 22:20-21