DUA İSTEKLERİ

 

TÜRK DÜNYASI Mezhebi olarak cemaatimiz bütün Hristiyanlar ve başka inanca mensup bütün insanlar için; onları hiç görmemiş ve tanımıyor olsa da, insanların ihtiyaçları, dilekleri, sıkıntıları, ihtiyaçları için samimiyetle dua eder. Çünkü Kutsal Kitap şöyle diyor:

I.Timoteyus 2:1-2 Her şeyden önce şunu öğütlerim: Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye, krallarla bütün üst yöneticiler dahil, bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun. 3 Böyle yapmak iyidir ve Kurtarıcımız Tanrı'yı hoşnut eder.

 

Yani her inançtan insanlar, sıkıtı ve zorluklarını Tanrı’nın bereketlerine teslim etmek isteyen kimseler ihtiyaç duydukları konu için dua isteklerini presbiteryen@yahoo.com adresine yazabilirler.

 

Yakarış Gurubumuz sizin için samimiyetle dua edecektir.