MESİH İSA’YA İNANMAK

 

 

 

Kutsal Kitap’ın mesajı Yüce Tanrı ile başlar.

 

TANRI NASIL BİR VARLIKTIR?

 

Tanrı bütün evrenin ve evrenin içinde var olan her şeyin yaratıcısıdır[1]

Tanrı bütün yaradılışını yönetir ve bu yaratılış içinde olan her şey hakkında kendisi karar verir. Bizi yüce Tanrı yarattığı için biz O’na aidiz ve bizim üstümüzdeki bütün yetki O’nun dur. [2]

 

Tanrı bütün yarattıkları arasında yalnızca insanı hem ruhsal hem de bedensel bir varlık olarak yarattı. İnsan aslında mükemmel bir biçimde Tanrı benzeyişinde yaratıldığı[3] için Yaratıcısı ile bir baba oğul ilişkisi gibi bir ilişkisi vardı ve O’nunla yakın dostluktan ötürü insan oldukça hoşnuttu. Ama ilk yaratılmış olan Adem’in Tanrı’ya olan isyanı ile bu yakın ilişkiyi bozuldu. İlk insanın bu davranışı ile bütün insanlık Tanrı’nın yargısı altına girdi.[4]

 

Tanrı gözle göremesek de o her şeyi görür ve bilir[5]

Biz anlamasak da aslında yüce Tanrı her yerdedir. O’ndan hiçbir şeyi saklayamayız. Düşüncelerimizi görür ve bizi bizden daha iyi bilir.

 

Tanrı Kutsaldır[6]

Tanrı’ın kutsallığı Yüce Tanrı’nın aklımızın alabildiği en üst düzeydeki iyiliğidir. O’nun en üst düzeydeki ahlak anlayışının mükemmelliği bizim anlayışımızdan çok farklıdır. Tanrı tam anlamı ile paktır ve her tür kötülükten nefret eder. Kutsal Kitap, Tanrı’nın kutsallığını, kendisinde hiçbir karanlığın bulunmadığı bir ışık olarak açıklamaktadır. İşte bu nedenle her türlü saygıyı almaya layık olandır ve O’ndan korkmamız gerekir.

 

Bir olan Tanrı Kutsal Üçlüktür (Tesliste Tevhid)[7]

Biz birçok zaman kendimizi anlayamadığımızı söyleriz. Durum böyle iken bizi yaratan büyük Tanrı hakkında her şeyi anlamamız da asla mümkün değildir. Tanrı Kelamı Kutsal Kitap, Tanrı hakkında anlayışımız aşan bir çok şeylerden bahsetmektedir. Bize Yüce Tanrı’nın tek bir Tanrı olduğunu söylemekte ve bu tek Tanrı’nın üç kişilikte olduğunu ifade etmektedir. Bu üç kişilik Baba (Görünmez Öz) Oğul (Görünür Söz –Mesih İsa) ve Kutsal Ruhtur.

 

Bu tek olan Tanrı’nın varlığındaki üç kişilik Tanrı’nın tam olarak kendisidir. Bu üç kişilik eşit güç ve yüceliktedir. Tek Tanrı’da mevcut bu üç kişilik asla üç ayrı Tanrı değildir. Yüce Tanrı Kutsal Üçlük’te Tek (Bir) Olandır.

 

Tanrı Sevgidir[8]

Biz genelde bizi seven kişileri severiz. Ama Tanrı’nın sevgisi bunun çok ama çok ötesindedir. Yüce Tanrı her gün sevgisini insanlığa sunmaktadır, insanlar kendisine düşman bile olsalar bu sevgiyi sunmaktadır.

 

GÜNAH NEDİR?

Tanrı insanı yarattı ve yaşaması için bir yasa verdi. Bu yasa bizim iyiliğimiz içindir. Şöyle özetlenebilir:[9]

  1. Tanrı’dan başka hiçbir şeye ibadet etmemeliyiz.
  2. Tanrı hakkında yanlış görüşlere, düşüncelere sahip olmamalıyız, O’na Kutsal Kitap’ta öğretildiği gibi tapınmalıyız.
  3. Tanrı’nın adını düşüncesizce ya da yemin etme maksadı ile boş yere ağzımıza almamalıyız.
  4. Şabat (Pazar) günlerini Tanrı’ya ayırdığımız özel bir gün olarak tutmalıyız ve bütün işlerimizi haftanın diğer günlerinde tamamlamaya çalışmalıyız.
  5. Ailemize saygı göstermeli, onları sevmeli ve onlara itaat etmeliyiz.
  6. Kimseyi öldürmemeli ve kimse hakkında kötü düşünceler beslememeliyiz.
  7. Ne düşüncelerimizle ne de bedenimizle cinsel ahlaksızlığa düşmemeliyiz.
  8. Çalmamalıyız.
  9. Yalan söylememeliyiz.
  10. Başkalarının sahip olduklarını kıskanmamalıyız.

 

Günah bu yasayı bozmaktır[10]

Yasayı bozmak kadar kötü olan ve Yasayı bozmamak kadar iyi olan bir şey yoktur.[11] Mesih İsa yasanın temeli olan iki esastan bahsetmektedir. Bunlar; Tanrın olan Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle, bütün aklınla sevmek ve komşunu da kendin gibi sevmektir.[12]

 

Yasa ve biz

Şimdi bu yasayı okuduğumuzda iki şey anlıyoruz. Bunlardan ilki vicdanımız yasanın doğru ve iyi olduğunu söylüyor. İkincisi ise hiç birimizin tam olarak yasayı yerine getirmediğimizi görüyoruz ve üstüne üstlük doğru söylemek gerekirse, yasayı tutmak bile istemiyoruz. Neden?

 

Tanrı’nın söylediğine göre her şeyden önce bizler günahkârız. İlk adamın Yüce Tanrı’ya karşı yaptığı isyandan sonra bizim doğamız hep yasayı kırmaktan yana hareket ediyor.[13]

 

Biz Tanrı’nın yasasını bozduğumuzda aslında Tanrı’ya karşı gelmiş, O’nu alçaltmaya kalkmış oluyoruz. Adeta yüce Rabbin sanki yüzüne tükürmeye kalkıyoruz. Rab Tanrı çok katı değil. Rab Tanrı kötü niyetli değil. Yüce Tanrı çabuk öfkelenmeyen bir Tanrı’dır.[14]

 

Fakat bizim günahkâr yüreğimiz ve yaptığımız kötü şeyler bizim ciddi bir biçimde yüce Rab’bin öfkesinden korkmamızı gerektiriyor. Çünkü Rabbimiz bütün günahları cezalandıracaktır.[15]

 

Aslında dünyanın bugünkü hali Tanrı’nın insanına kızgınlığının en güzel açıklamasıdır. Ama eğer ileride bu kızgınlık yatıştırılmazsa, ölümümüzden sonra cehenneme gönderileceğiz ve orada Tanrımızın öfkesini sonsuzluklar boyunca tadacağız: [16]

Bedeni öldüren ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı’dan korkun (Matta 10:28).

 

MESİH İSA’NIN ROLÜ

Her insan günah yüzünden Tanrı’nın laneti altındadır. Ama yüce Tanrı insanını orada bırakmamış çok dikkat çekici bir şey yapmıştır.[17]

 

Oğul Tanrı (Tanrı Kelamı, Tek Tanrı’nın ikinci kişiliği) insan olmuştur. Tanrı olarak her zaman bulunduğu konumu yitirmeden insan olmuştur. Daha önce olmadığı bir şey olmuştur. Birinci yüzyılın başında İsrail’in Beytlehem kasabasında doğmuş ve Yeşua (İsa) adını almıştır. Hayatının büyük bir bölümünü Nasıra diye adlandırılan kasabada geçirmiştir. [18]

 

Bir konu dışında yani günahsız olması dışında öbür insanlardan hiçbir farkı bulunmamaktadır. O hiç günah işlememiştir. Mesih İsa bütün ayrıntıları ile yasayı yerine getirmiştir. [19]

 

Haça çakılmasından üç yıl önce, otuz yaşındayken insanların, kendisini Tanrı Oğlu olarak (mecaz anlamda, bir başka değişle yaşayan kelam olarak) kabul etmesini ve kendisini izlemelerini istemiştir.

 

Bu süre içinde kendisinin gerçek Tanrı Kelamı (mecaz anlamda Oğlu) olduğunu anlamaları için büyük mucizeler gerçekleştirmiştir.

 

Neden İsa Mesih insanların kendisine inanmaları konusunda ısrar etmektedir? Çünkü Tanrı, insanları günahın kötü sonuçlarından kurtarmak için bir plan sunmuştur.

Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul’un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı’nın gazabı böylesinin üzerinde kalır (Yuhanna 3:36).

 

Günahkâr yerine Mesih İsa

Başkası yerine bedel ödeyebilen bir kişi o başkasının yerini alabilir. Hristiyan Müjdesi’nin temeli Mesih İsa’nın günahkârların yerine bedel ödeyen olmasıdır. Bununla ne demek istiyoruz? Kutsal Kitap’tan öğrendiğimize göre bütün günahlar cezalandırılacaklardır. Yüce Tanrı’nın görmezlikten geleceği küçük ya da büyük hiçbir günah yoktur. Her bir günahın bedeli ödenmelidir. [20]

 

Tanrı sonunda günahın bedelinin ödenmesi için iki yer belirlemiştir. Bunlardan biri cehennemdir. Diğeri ise Mesih İsa’nın haçıdır. Cehennem, sonlu insanın sonsuzluklar boyunca günahlarının bedelini ödediği yerdir. Haç ise, sonsuz Tanrı-İnsan olan Mesih İsa’nın kendisinin işlemediği günahları için acı çektiği yerdir. Mesih İsa, başkalarının günahlarına bedel olmak için acı çekmiştir. [21]

 

Nitekim Mesih de bizleri Tanrı’ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürüldü, ama ruhça diriltildi (I.Petrus 3:18).

 

Mesih İsa’nın haç üzerinde çektiği acı en acı ölümden daha beterdir. Günahın tam olarak bedelini ödemek için Tanrı’nın bütün gazabını üstünde toplamıştır.[22]

 

Mesih İsa bedel olarak kendisini sunmuş Tanrı kelamıdır. Başkalarının ceza yükünü üzerine almış ve onları günah yükünden kurtarmıştır.

 

Mesih İsa herkes için ölmemiştir. Özel olarak belli kişiler için ölmüştür. Bu kişiler kimlerdir? Bu kişiler O’na inanan her kişidir. O hangi çağda olursa olsun O’na güvenenler için ölmüştür. Mesih İsa “Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir... Benimkileri tanırım... koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler.” demiştir.[23]

 

Tanrı önünde kabul görmek

Mesih İsa haç üstünde öldü, oradan alındı ve gömüldü. Ama üç gün sonra dirilmiştir. Tanrı O’nu bir daha ölmemek üzere ölümden diriltti.[24]

 

Bu Mesih’in başkalarının suçları için ödediği bedelin suçları kaldırdığına dair Tanrı’nın sunduğu bir kanıttı bu. Bu, Tanrı’nın Mesih İsa’nın gerçekten insanları günahın yargısından kurtardığını gösterme yoluydu.

 

O’nu diriltip yücelten Tanrı’ya O’nun aracılığıyla iman ediyorsunuz. Böylece imanınız ve umudunuz Tanrı’dadır (I.Petrus 1:21).

 

Mesih İsa, ezelden Tanrı’nın sevgisine ve planına göre kendisinde birleşmiş olanlar için öldü.[25] Mesih’le birliktelik gerçek anlamda günahkârın günahlarının bağışlanması konusunda Mesih’e tam olarak güvenmesi ile yaşanmaya başlar.

 

Mesih İsa’nın itaatinde ve acılarında O’nunla birleştikleri için inananan günahkârları Tanrı, itaat etmiş ve günahlarının bedellerini ödemiş olarak kabul etmektedir. İşte bu Hristiyan Müjdesi’dir. Yani Yüce Tanrı Mesih İsa’ya bizim hak ettiğimiz cezayı uygulamış, bize ise Mesih İsa’nın hak ettiği güzelliği sunmuştur. [26]

 

Aslında Mesih İsa’ya inanan bir kişi şöyle söylemelidir:

Yaşamadığım yaşam üstünde, ölmediğim ölüm üstünde bir başkasının yaşamı, bir başkasının ölümü; İşte güvendiğim bütün sonsuzluğum bu gerçek üstünde...

 

Mesih halkının günahları hem ödendi hem bağışlandı. Ve Mesih İsa’nın mükemmel itaati Mesih halkının Tanrı tarafından kabulünü garanti etmektedir. İşte, insanlar ancak Tanrı önünde ancak bu şekilde doğru olarak kabul edilirler.

 

NASIL KURTULABİLİRİM ?

Eğer iyi bir yaşam sürmeye çalışırsam Tanrı tarafından kabul görecek miyim? HAYIR.[27] Eğer Tanrı’ya daha iyi olacağım konusunda kesin söz versem kabul görecek miyim? HAYIR. O zaman nasıl kurtulabilirim? Kurtulmanın tek bir yolu vardır.[28] Günahlardan dönerek ve Mesih İsa’yı kurtarıcı olarak kabul ederek.[29]

 

Mesih İsa “Yol, gerçek ve yaşam Benim…Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez” demektedir (Yuhanna 14:6). Kutsal Kitap bize bir çok muhteşem şeyden bahsetmektedir. Belki de bu muhteşem şeylerden biri günahlı insanların günahlarının Tanrı tarafından kabul edilmesidir. Kurtuluş kapısı oldukça açıktır. Mesih İsa: “ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm” demektedir (Matta 11:28).

 

Tanrı tarafından günahları bağışlanan kişinin Mesih İsa’yı kurtarıcısı bilmesi ve O’na Rabbi olarak, dostu olarak itaat etmesi bu kişiye Hristiyan denilmesini sağlar. Belki Hristiyan olma konusunda bazı sorularınız var. Bu kitabın kalan bölümünde bu konuda genel olarak sorulan sorulardan bazılarına değineceğiz.

 

Hristiyan olmanın bir bedeli var mı?

Biz para ile Tanrı’nın bağışlamasını satın alamayız. Bu Tanrı’nın karşılıksız bir armağanıdır. Ama Hristiyan oluyorsanız, bu ilerde bütün yaşamınızın Mesih İsa tarafından yönetileceği anlamına gelmektedir. O bütün hayatınız boyunca yaptığınız bazı şeyleri bırakmanızı isteyecektir. Ve belki de daha önce hayatınızda hiç yapmadığınız şeyleri de yapmanızı isteyecektir.

 

Tanrı kelamı Hristiyanların yaşamına hükmetmesi içindir. Hristiyan olduğunuz için belki kişiler size güleceklerdir. Belki arkadaşlarınızdan ya da ailenizden bazı kişiler size tepki gösterecektir. Bütün bunları yüklenmek kolay değildir. Bunlardan bazıları çok zordur. Ama bu (Tanrı Kelamı) Mesih İsa ile dost olmanın ve O’nu izlemenin bedelidir.[30]

 

Mesih İsa’nın beni kabul edeceğini nasıl bilebilirim?

Tanrı’nın beni kurtarmasını istemeden önce bir şey yapabilir miyim? HAYIR. O’nun beni kurtarmasını istemeden önce Tanrı’nın varlığını hissetmem için yapmam gereken bir şey var mı? HAYIR. Kurtulmak için acaba çok mu günahkârım? HAYIR. Bu ve benzeri soruların cevaplarına bakarsak Mesih İsa’nın herkesi kurtarmak için hazır olduğunu görebiliriz. Kim olursanız olun, ne yapmış olursanız olun, kendinizi nasıl hissederseniz hissedin, Mesih İsa sizi olduğunuz gibi kendisinde kurtulmaya davet etmektedir.[31]

 

Mesih İsa’ya olduğunuzdan daha iyi bir insan olmak için gelme durumunda değilsiniz. Mesih İsa’nın (Tanrı Kelamının) sizi sizden daha iyi bildiğini unutmayın ve aynı zamanda “bana geleni asla kovmam” dediğini de unutmayın (Yuhanna 6:37). Hristiyan olan kişi günahına tövbe etmeli ve Mesih İsa’nın kendisini kurtardığına iman etmelidir.

 

Günahtan tövbe etmek ne demektir?

Mesihsiz hepimiz günahkârız ve her zaman Yüce Tanrı’yı kızdıran şeyler düşünüyor ve yapıyoruz. Biz kendi istemimizle hep günaha doğru gidiyoruz. Tövbe bu gidişten geri dönmek ve diğer yöne gitmektir. Günahtan nefret etmek ve günahsızlığı aramak Tanrı’yı esas hoşnut edecek olandır. [32]

 

Mesih İsa’ya inanmak ne demektir?

Tanrı’nın açıkladığı amaç doğrultusunda Oğlu’nu dünyaya gönderdiğine inanmalısınız. Tanrı’nın açıkladığı amaç şudur:

Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun (Yuhanna 3:16).

 

Sizi kurtaracağı konusunda O’na güvenin. Yalnız O’na bağımlı olun. Güvenimizin tam olarak O’nda olduğunu nasıl bilebilirsiniz? Bir kişiye güvendiğinizde gerçekten o kişiyi dinlersiniz ve dediklerini yerine getirirsiniz. Mesih İsa’ya güvendiğimizde de durum aynıdır. [33]

 

Mesih İsa’ya tövbe ve güvenme konusunda çok zayıfım; çabuk vazgeçiyorum bu konuda ne yapabilirim?

Hiç birimiz kendi başımıza tövbe etme ve inanma gücüne sahip değiliz. Böyle bir şeyi yapma konusunda aslında yeteneksiziz. Hepimiz zayıfız. Ama yüce Tanrı her şeye kadir olandır. Günahımızdan dönmeli ama bunun tam olarak gerçekleşmesini sağlamasını Rab’den istemeliyiz. Mesih İsa’ya güvenmeli ama bu güvenin gerçek bir güven olmasını Yüce Tanrı’dan dilemeliyiz. Tövbe etmemizi ve güvenmemizi mümkün kılacak olan Tanrı’dır:

İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır (Efesliler 2:8).

 

Samimi anlamda Hristiyan olduğumuzda yalnızca Rab tarafından bağışlanmıyor aynı zamanda Tanrı ile sürekli ve yeni bir ilişkiye de girmiş oluyoruz. Tanrı ailesine kabul edilmiş oluyoruz. Bu andan sonra O görünmez öz, göksel Babamız olmuş oluyor. Ve Kutsal Ruh Tanrı artık içimize mekan kuruyor. Tanrı’nın Ruhu Mesih İsa için yaşama konusunda bize yeni arzu veriyor. Samimi Hristiyan, Mesih için olan sevgiyi ve hiçbir zaman karşılığını ödeyemeyeceğimiz borçluluk duygusunu çok iyi bilmektedir. Her şeye gücü yeten Kutsal Ruh, samimi Hristiyanın yüreğinde işlemektedir ve O’nu emin bir biçimde sonsuz yaşama (cennete) götürme görevindedir.[34]

 

Artık Samimi bir Hristiyan “Beni bu denli seven kişiden hangi güç beni koparabilir. Yaşam mı? Ölüm mü? Dünya mı? Cehennem mi? HAYIR, Hiçbirisi… Ben artık sonsuza dek hep O’nunum” diye ilahiler mırıldanabilir.

 

Benim adıma kimse Tanrı’yla konuşabilir mi?

Başkaları dua edebilir ama hiç kimse sizi samimi anlamda Hristiyan yapamaz. Hristiyan olmak, kurtulmak sizinle Mesih İsa arasındadır. Doğrudan hiç bir kimsenin müdahale edebileceği bir şey değildir.

 

Günahlarınız için üzüntü duyuyor musunuz? Yaşamınıza hükmederek bunu sonlandırmak istiyor musunuz? Gelecek yargıdan kurtulmak istiyor musunuz? Mesih İsa’yı Rabbiniz ve dostunuz olarak bilmek istiyor musunuz? O zaman Tanrı size şu sözlerle sesleniyor.[35] Yalnız kalabileceğiniz bir yer bulun ve Yüce Tanrı’ya yönelin.

 

Böyle bir dua da ne söyleyebilirim?

Tanrı güzel kelimelerle, güzel sözcüklerle ilgilenmiyor. Ama bütün samimiyeti ile kendisi ile konuşmak isteyen her kişiyi sözleri her nasıl olursa olsun dinliyor.

 

Dua ettiğiniz zaman: günahlarınızı Tanrı’ya itiraf edin. Tanrı’nın gözünde bu günahların ne denli kötü olduğunu ve bu nedenle cehenneme müstahak olduğunuzu itiraf edin. Tanrı’ya kendinizi kurtarabilecek hiçbir gücünüzün olmadığını söyleyin. Rab Mesih İsa’dan tövbe ve iman etme konusunda yardım etmesini isteyin. Sizi kurtarmasını O’ndan talep edin. Mesih İsa’ya yaşamınızın Rabbi olarak yaşamınıza gelmesini istediğinizi söyleyin. Kutsal Kitap’taki vaadi uyarınca Mesih İsa’nın ölümü ile yüce Tanrı’nın duanızı işittiğine ve cevap verdiğine güvenin.

Rabbe yakaran herkes kurtulacak.[36]

 

Mesih İsa günahlarının affı için dua eden iki adam hakkında şöyle dedi: Size şunu söyleyeyim, Ferisi değil, bu adam aklanmış olarak evine döndü (Luka 18:13-14).

 

SONRA NE YAPACAĞIM?

Yapacağınız iki önemli şey vardır. Bunlardan biri eğer henüz bir Kutsal Kitap’ınız yoksa hemen edinip okumaya başlamanızdır. Yuhanna İncil’i bölümünden okumaya başlayabilirsiniz.[37] Tanrı bütün Kutsal Kitap’ın esas yazarıdır. Mesih İsa Kutsal Kitap okundukça halkına konuşmaya devam etmektedir.

 

İkincisi, hemen samimi bir Hristiyana ne yaptığınızı (dua edip inandığınız konusunda) söyleyin. Eğer bir samimi Hristiyan arkadaşınız yoksa Kutsal Kitap’ın tamamen Tanrı Sözü olduğuna inanan bir kiliseye gidip oradaki samimi inanan kişilere durumunuzu söyleyin.

 

Mesih’e inanır inanmaz sizin gibi imanlı Hristiyanlar bulmak (ismen değil) çok önemlidir. Bu samimi kişileri Mesih İsa’ya olan sevgilerinden, güvenlerinden ve O’nun sözü olan Kutsal Kitap’a itaatlerinden anlayacaksınız. [38]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOHN BENTON, THE BANNER OF TRUTH TRUST

Çeviren: Rev. Turgay ÜÇAL


 

[1] Tekvin 1:1; Koloseliler 1:16

[2] Mezmur 115:3; Süleymanın Meselleri 16:33; Romalılar 9:19-21

[3] Tekvin 1:26

[4] Tekvin 3:11-12; Romalılar.5:18

[5] Koloseliler 1:15; İbraniler 4:13

[6] İşaya 6:3; I.Timoteyus .6:16; I.Yuhanna.1:5

[7] Matta 28:19; Yuhanna.5:18; Elçilerin.İşleri.5:3-4

[8] Matta 5:45; Yuhanna.3:16

[9] Çıkış.20:1-17; Matta 5:21-32

[10] I.Yuhanna.3:4

[11] Romalılar 7:12

[12] Luka 10:27-28; Markos.12:30-31

[13] Romalılar.3:23; Romalılar.3:10-12; Vaiz 7:20

[14] Mezmur 103:8

[15] Çıkış 34:6-7; Mezmur.7:11; Romalılar.1:18

[16] Matta 25:31-46; Vahiy 20:11-15

[17] Efesliler 2:4

[18] Yuhanna 1:1-14; I.Timoteos.3:16

[19] Romalılar 8:13; I.Petrus 2:22

[20] Romalılar 6:23; Tekvin 18:25; Romalılar 12:19

[21] Markos 9:43-48; İşaya53:4-12; I.Yuhanna 4:10

[22] Matta 27:46

[23] Yuhanna 10:11-27; Romalılar 8:28-32

[24] Yuhanna 20:1-23; Elçilerin İşleri 2:24-32; I.Korintliler 15:3-8

[25] Efesliler 1:3-14

[26] II.Korintoslular 5:21; Filipililer 3:9

[27] İşaya 64:6

[28] Elçilerin İşleri 4:12

[29] Elçilerin İşleri 16:31

[30] Luka 14:25-37

[31] Elçilerin İşleri 17:30; I.Yuhanna 3:23

[32] Hezekiel 14:6; Elçilerin İşleri 26:20

[33] Elçilerin İşleri 15:11; 2.Timoteyus 1:12

[34] Romalılar 8:14-17; I.Korintoslular 12:3; Filipililer 1:6; 2:12-13

[35] İşaya 55:6-7

[36] Romalılar 10:13; Mezmur 34:6; Elçilerin İşleri 2:21; İbraniler 10:23; Yuhanna 5:24

[37] Yuhanna 20:31

[38] İşaya 45:22


JOHN BENTON, THE BANNER OF TRUTH TRUST
Çeviren: Rev. Turgay ÜÇAL